דף הבית » YFD - תקנים והוראות
 

YFD - תקנים והוראות

 
 
  • תקן 1001 חלק 1 – בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור

תקן זה דן בבנייה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים, מובלי אוויר וציוד נילווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש, עשן וגזים הנובעים משריפה או ממצבים הבאים לידי ביטוי בתופעות דומות לאלה של שריפה.

 
 
  • תקן 1001 חלק 3 – בטיחות אש בבניינים: מדפי אש

תקן זה דן בהגדרה ובדרישות המבנה של מדפי אש, המיועדים לשימוש במערכות לחימום, אוורור ומיזוג אוויר, במקומות שבהם מובלי אוויר חודרים דרך פתחים בקירות או במחיצות או מסתיימים בפתחים אלה;  בפתחים למעבר אוויר במחיצות;  ובמקומות שבהם עוברים מובלי אוויר דרך הרצפה, כמפורט בתקן הישראלי, תקן 1001 חלק 1.

 
 
  • תקן 1001 חלק 4 – בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן
תקן זה דן בהגדרה ובדרישות המבנה של מדפי עשן, המיועדים להגביל את פיזור העשן במערכות לחימום, אוורור ומיזוג אוויר (HVAC) והמיועדים לסייע בבקרת הפרשי לחצים בין אזורי עשן שונים, כאשר מערכת ה-HVAC היא חלק ממערכת בקרת עשן מתוכננת.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר