Master Page he » אודותינו
 

 

משתיקי קול בחתך מרובע

  
משתיקי קול בחתך מרובע

 
 
 

 • משתיקי קול המשמשים במערכות פינוי עשן ניתן להזמין עם מעטפת מפח בעובי מינימלי  1.25 מ"מ.

 


 • מחיצות אקוסטיות (קוליסות)  מדגם - L

מחיצות עבור משתיקי קול  להנחתת רעש במערכות אוורור ומיזוג אויר.

המחיצות בנויות מסגרות פח מגולוון במילוי חומר בליעה המוגן בצד זרימת האוויר עם ציפוי הגנה למניעת נשירת סיבי הבידוד ורשת הגנה מ-2 הצדדים. 


 


מסגרת המחיצה:                                 

פח מגולוון באיכות ASTM A525 , ASTM A527  ובעובי מינימלי 0.8 מ"מ  עם חלוקות ו/או חיזוקים פנימיים, לשמירה על יציבות מבנית ומכוון אויר בצד הזרימה לשיפור זרימת האוויר והקטנת מפל הלחץ.


 

חומר בליעה :         

חומר מסוג צמר זכוכית בצפיפות 24 ק"ג/מ"ק (1) בעובי המשתנה בהתאם למידות רוחב המחיצה.


 

ציפוי הגנה :             

חומר הבידוד מוגן בצד זרימת האוויר, בצמוד לפח המחורר בעזרת אריג סיבי זכוכית למניעת נשירת סיבים.


 

רשת הגנה :           

רשת אקספנדד בעובי מינימלי 0.7 מ"מ  מחוברת למסגרת המחיצה בעזרת ברגי פח או מסמרות.

אחוז חירור מינימלי - 30% .


 

(1)  ניתן, ע"פ דרישה ובהזמנה מיוחדת, לקבל בידוד בצפיפות שונה.


 

 • מחיצות אקוסטיות (קוליסות)  מדגם - LF

מחיצות עבור משתיקי קול  להנחתת רעש במערכות אוורור ומיזוג אויר בתנאי לחות גבוהים ולחדרים נקיים.

המחיצות בנויות מסגרות פח מגולוון במילוי חומר בליעה המוגן בצד זרימת האוויר עם ציפוי הגנה בפני לחות ולמניעת נשירת סיבי הבידוד ורשת הגנה מ-2 הצדדים.


 

מסגרת המחיצה:                            

פח מגולוון באיכות ASTM A525 , ASTM A527  ובעובי מינימלי 0.8 מ"מ  עם חלוקות ו/או חיזוקים פנימיים, לשמירה על יציבות מבנית ומכוון אויר בצד הזרימה לשיפור זרימת האוויר והקטנת מפל הלחץ.


 

חומר בליעה :       

חומר מסוג צמר זכוכית בצפיפות 24 ק"ג/מ"ק (1) בעובי המשתנה בהתאם למידות רוחב המחיצה.


 

ציפוי  הגנה:                                      

חומר הבידוד מוגן בצד זרימת האוויר עם ציפוי פוליאתילן למניעת נשירת סיבים ולהגנה בפני חדירת מים לבידוד בתוספת אריג פוליאסטר המותקן מעליו בצמוד לפח המחורר והמיועד לשפר את עמידות המשתיק ורמת הנחתת הרעש.


 

רשת הגנה :        

רשת אקספנדד בעובי מינימלי 0.7 מ"מ  מחוברת למסגרת המחיצה בעזרת ברגי פח או מסמרות.

אחוז חירור מינימלי - 30% .


 
 


(1)  ניתן, ע"פ דרישה ובהזמנה מיוחדת, לקבל בידוד בצפיפות שונה.


עבור חדרים נקיים מטופלים פני השטח החיצוניים של המחיצות בהתאם לנוהלי ניקוי תעלות לחדרים נקיים, בעזרת חומרים להסרת שומנים ומגבוני נייר. 


דגמים :


 • KSD – 25 – 25% מעבר אוויר.
 • KSD – 33 – 33% מעבר אוויר.
 • KSD – 42 – 42% מעבר אוויר.
 • KSD – 50 – 50% מעבר אוויר.
 • KSD – 60 – 60% מעבר אוויר.

 

מפלי לחץ :

טבלת מפלי לחץ בתלות במהירות ובאורך המשתיק 
 
 נתוני השתקה : 
 


אופציות נוספות :


 • דופן מעטפת כפולה מבודדת.
 • פרטי מבנה וחיבור שונים של המעטפת.
 • עובי פח מעטפת שונה מהסטנדרט.