דף הבית » YFD - מידע כללי
 

YFD - מידע כללי

 

 

מדף אש – מידע כללי
 

1.  מדפי אש מוערכים לשימוש כמפורט להלן :

א. מדפי אש למערכות סטטיות - מדפי אש למערכות H.V.A.C (מערכות לחימום, אוורור ומיזוג אוויר) הנסגרות אוטומטית בעת אירוע אש, או לפתחי מעבר אש בקירות או במחיצות אש.

ב. מדפי אש למערכות דינמיות -  מדפי אש למערכות H.V.A.C הפועלות בעת אירוע אש  כמערכות בקרת עשן, או במצבים אחרים בהם המערכת פועלת בזמן שריפה.


2.  לכל מדף אש מוגדרתעמידות האש שלו, שהינה פרק הזמן המבוטא בשעות או בדקות מתחילת החימום של מדף האש ועד למצב של הופעת כשל ואיבוד שלמות על פי הגדרת התקן.


3.  מדפי אש מיועדים להיסגר אוטומטית בעת גילוי חום, באמצעות שימוש בנתיך או בהתקן אחר המגיב לחום.


 3.1. דרגת הטמפרטורה של הנתיך או ההתקן עבור מערכות סטטיות יהיה  

        מינימום  (C710(F1600 ומכסימום (C1000(F2120.

 

   3.2. דרגת הטמפרטורה של הנתיך או ההתקן עבור מערכות סטטיות יהיה  

         מינימום  (C710(F1600 ומכסימום (C1770(F3500.

 

4. יש להבדיל בין מדף אש המיועד להתקנה בצורה אנכית, למדף אש המיועד להתקנה בצורה אופקית.

למעשה אין הבדלים ממשיים מוגדרים בין המדפים, אך יש חובה לאשר את מצב התקנת מדף האש כחלק מהבדיקות שהוא עובר לצורך קבלת תו תקן.

 

5.  התקנת מדף אש :

בהתאם להגדרת תפקידו מדף האש צריך להיות למעשה חלק מרכיב הבניין העמיד באש, כך שגם בעת "קריסת" מערכת התעלות תישמר תכונתו להגבלת מעבר האש דרכו.

מאידך חיבור מדף האש לרכיב העמיד באש אסור שתפגע בפעולת מדף האש.

התקנת מדף אש תעשה אך ורק בהתאם להנחיות יצרן מדף האש. 

5.1  אין לבטן מדף אש.

5.2  אין לדחוס בידוד במרווח סביב מדף האש.

5.3  אין ליצור חיבור ישיר בין מדף האש לרכיב המבנה אלא באם הדבר הוגדר בהנחיות ההתקנה של היצרן.

5.4  יש להקפיד ולשמור על המרווחים המינימאליים והמכסימליים סביב מדף האש.

5.5  מדף אש יותקן ע"פ הוראות היצרן. 

 

6.  תחזוקת מדפי אש :

בדיקות תקופתיות של מדפי אש יערכו אחת לשנתיים.

בבדיקות ייבחנו מדפי האש כדי לוודא שאינם חלודים או חסומים.

צירים ורכיבים נעים ייבדקו בקפידה מיוחדת.

נתיכים (אם ישנם) ינותקו ומדפי האש יופעלו כדי לוודא שהם נסגרים באופן מלא.

מומלץ להפעיל את מדפי האש בזרם אוויר רגיל (למדפי אש המיועדים למערכות דינמיות) כדי לוודא שזרם האוויר אינו גורם להישארותם במצב פתוח.

סיכה של רכיבים נעים תעשה לפי הצורך.

במערכת שיש בה מדפי אש ממונעים תיבדק הפעולה המשולבת של מדפי האש ומערכת גילוי האש על ידי הדמיה של מצב שריפה.

בסיום הבדיקה התקופתית יבחנו מדפי האש כדי לוודא את חזרתם למצבם המקורי לפי ייעודם.

 

 

 
 

 גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר