דף הבית » YFD - הגדרות
 

YFD - הגדרות

 

 הגדרות
 
רכיב המותקן במערכת פילוג אוויר והמיועד להיסגר אוטומטית בעת גילוי חום,באמצעות שימוש בנתיך או בהתקן אחר המגיב לחום, על מנת להגביל את מעבר האוויר ומעברהאש דרכו.

מדפי אש יותקנו בפתחים שדרכם עובר מובל האוויר בקיר אש או במחיצת אש,ובפתחים למעבר אוויר בקירות ומחיצות אש, כהגדרתם בתקנון התכנון והבניה.

מדף אש יסופק תמיד עם נתיך או התקן אחר המגיב לחום.

 
 
מדף עשן
 רכיב המיועד להגביל את פיזור העשן במערכות פילוג אוויר המתוכננות להיסגר אוטומטית בעת אירוע אש ולסייע לבקרת הפרשי לחץ בין אזורי עשן שונים כאשר מערכת פילוג האוויר היא חלק ממערכת בקרת עשן מתוכננת .

מדפי עשן יותקנו בפתחים שדרכם עובר מובל אוויר במחסום עשן ובהגנה עלפתחים במחסומי עשן או במערכות בקרת עשן.

מדף עשן אינו כולל בשום מצב נתיך או התקן אחר המגיב לחום.

 
 
מדף אש עשן
 רכיב העונה לדרישות של מדף אש ומדף עשן.

מדפי אש עשן יותקנו בפתחים דרכם עובר מובל אוויר בקיר אש המהווה גם מחסום עשן, ובפתחים למעבר אוויר בקירות אש המהווים גם מחסומי עשן.

מדף אש עשן יסופק עם נתיך (או התקן אחר המגיב לחום) אחד או עם שני נתיכים.

מדף אש עשן המיועד לפתיחה נוספת לצורך שחרור עשן, יסופק בכל מקרה עם שני נתיכים או התקנים אחרים המגיבים לחום.

 
 
דרגת עמידות באש
 פרק הזמן, מבוטא בשעות או בדקות, מתחילת חימום של דוגמת בדיקה בתנור עד להופעת תופעת כשל אחת או יותר, בעת בדיקת הדוגמא לפי חלק המשנה הרלוונטי של התקן הישראלי ת"י 931 חלק 1.
 
 

אלמנט עמיד אש

חלק בנין בעל עמידות אש כמוגדר בתקן ישראלי ת"י 931 חלק 1.1, למשך 90 דקות או כל זמן אחר שנקבע.

 
 

קיר אש

קיר המיועד להפרדת חלקים בבנין או להפרדת בנין מבניינים סמוכים, בעל יציבות מבנית גבוהה ועמידות באש למשך שעתיים לפחות, המיועד להגביל את התפשטות האש.

 
 
מחסום עשן
 מעטפת מבנית אנכית או אופקית, כגון קיר, רצפה או תקרה תותבת המתוכננים והבנויים למנוע תנועת עשן דרכם.
 
 
מערכת בקרת עשן
 מערכת היוצרת, ע"י שימוש במפוחים ומדפי עשן , הפרשי לחצים לשליטהבתנועת העשן.
 
 

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר